Ohjeet tuenhakuun

Mahis-ohjaaja voi hakea toimintatukea nuorten suunnittelemien vapaa-ajan projektien toteuttamiseen. Tuki on maksimissaan 1000 euroa ja sen voi käyttää toiminnasta aiheutuviin kuluihin, esimerkiksi ateriakuluihin, pääsylippuihin, materiaalikuluihin ja matkalippuihin.

Mahis-tukea voivat saada ryhmät, joissa on mukana vaikeassa elämäntilanteessa olevia 13–17-vuotiaita nuoria sekä Mahis-koulutuksen käynyt ohjaaja. Mahis-tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan tai taustatahon perustoimintaan vaan projektin tulee olla nuorten ja ohjaajan yhdessä ideoima ja suunnittelema.

Hakuajat

 Keväällä 2017 Mahis-tukea voi hakea:

- 28.2.2017 mennessä
- 30.4.2017 mennessä

Syksyllä 2017 Mahis-tukea voi hakea:

- 30.9.2017 mennessä
- 30.11.2017 mennessä 

Raportointiajat

Vuonna 2016 myönnetyt tuet:
Keväällä 2016 myönnetyt tuet tulee raportoida 31.12.2016 mennessä.
Syksyllä 2016 myönnetyt tuet tulee raportoida 30.6.2017 mennessä.
Edellisen Mahis-projektin tulee olla raportoitu ennen uuden tuen hakemista.

Vuonna 2017 myönnettävät tuet:
Keväällä 2017 myönnettävät tuet tulee raportoida 31.12.2017 mennessä.
Syksyllä 2017 myönnettävät tuet tulee raportoida 30.6.2018 mennessä.
Edellisen Mahis-projektin tulee olla raportoitu ennen uuden tuen hakemista.

Haku- ja raportointiohjeet

Mahis-tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemus katsotaan ajoissa saapuneeksi, jos sähköinen lomake on lähetetty hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemus tulee myös tulostaa ja allekirjoittaa sekä postittaa Nuorten Akatemiaan mielellään viimeiseen hakupäivään mennessä, mutta viimeistään sitä seuraavien viiden päivän aikana. Mahis-tukea voidaan myöntää uudelle projektille tai hyvin perustellulle jatkoprojektille. Saman ryhmän jatkoprojektille voi saada rahoitusta yhden kerran.

Tuenhaun sääntöihin kannattaa tutustua huolella ennen hakulomakkeen täyttämistä. Tukipäätökset tehdään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä, ja tuet maksetaan kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Mahis-ohjaaja on vastuussa tuen käytöstä. Hän raportoi ryhmän toiminnasta ja rahojen käytöstä raportointilomakkeella. Raportti lähetetään sekä sähköisenä että tulostettuna ja allekirjoitettuna kuittien sekä muiden liitteiden kera Nuorten Akatemiaan. Keväällä myönnetyt tuet raportoidaan 31.12. mennessä ja syksyllä myönnetyt tuet 30.6. mennessä.

Mahdolliset yli jääneet tai käyttämättömät rahat ohjaaja palauttaa välittömästi tilille FI65 8146 9710 1644 42 ja laittaa oman nimensä viitteeksi. Alle 10 euron summaa ei tarvitse palauttaa. Peruuntuneesta hankkeesta lähetetään lyhyt selvitys, jonka liitteenä on kuitti takaisinmaksusta. Raportoimatta jättäneiltä ohjaajilta peritään myönnetty tukisumma takaisin kokonaisuudessaan.

Tulostettu ja allekirjoitettu hakemus ja raportti lähetetään osoitteeseen:
Nuorten Akatemia / Mahis
Toinen Linja 17, 3. krs
00530 Helsinki

Hakulomake
Tuenjaon säännöt
Usein Mahis-tuesta kysyttyä (pdf)

Lisätiedot: saara.kallio-kokko[at]nuortenakatemia.fi, p. 050 5905 123