Ohjeet tuenhakuun

Mahis-ohjaaja voi hakea toimintatukea nuorten suunnittelemien vapaa-ajan projektien toteuttamiseen. Tuki on maksimissaan 1000 euroa ja sen voi käyttää toiminnasta aiheutuviin kuluihin, esimerkiksi ateriakuluihin, pääsylippuihin, materiaalikuluihin ja matkalippuihin.

Mahis-tukea voivat saada ryhmät, joissa on mukana vaikeassa elämäntilanteessa olevia 13–17-vuotiaita nuoria sekä Mahis-koulutuksen käynyt ohjaaja. Mahis-tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan tai taustatahon perustoimintaan vaan projektin tulee olla nuorten ja ohjaajan yhdessä ideoima ja suunnittelema.

Hakuajat

 Keväällä 2018 Mahis-tukea voi hakea:

- 28.2.2018 mennessä
- 30.4.2018 mennessä

Syksyllä 2018 Mahis-tukea voi hakea:

- 30.9.2018 mennessä
- 30.11.2018 mennessä 

Raportointiajat

Vuonna 2017 myönnetyt tuet:
Keväällä 2017 myönnetyt tuet tulee raportoida 31.12.2017 mennessä.
Syksyllä 2017 myönnetyt tuet tulee raportoida 30.6.2018 mennessä.
Edellisen Mahis-projektin tulee olla raportoitu ennen uuden tuen hakemista.

Vuonna 2018 myönnettävät tuet:
Keväällä 2018 myönnettävät tuet tulee raportoida 31.12.2018 mennessä.
Syksyllä 2018 myönnettävät tuet tulee raportoida 30.6.2019 mennessä.
Edellisen Mahis-projektin tulee olla raportoitu ennen uuden tuen hakemista.

Haku- ja raportointiohjeet

HUOM!

UUDISTAMME MAHIKSEN NETTISIVUJA. MAHIS-TUEN SÄHKÖISET HAKU- JA RAPORTOINTILOMAKKEET OVAT  TILAPÄISESTI POIS KÄYTÖSTÄ.

KEVÄÄLLÄ 2018 MAHIS-TUKI HAETAAN JA RAPORTOIDAAN TÄYTTÄMÄLLÄ WORD-LOMAKE (LINKKINÄ ALLA) JA LÄHETTÄMÄLLÄ SE SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESEEN:

saara.kallio-kokko[at]nuortenakatemia.fi

LOMAKE LÄHETETÄÄN MYÖS POSTISSA ALLEKIRJOITETTUNA JA LIITTEIDEN KERA ALLA OLEVALLA OSOITTEELLA.

 

Mahis-tukea haetaan alla linkkinä olevalla hakulomakkeella. Hakemus katsotaan ajoissa saapuneeksi, jos lomake on lähetetty hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemus tulee myös tulostaa ja allekirjoittaa sekä postittaa Nuorten Akatemiaan mielellään viimeiseen hakupäivään mennessä, mutta viimeistään sitä seuraavien viiden päivän aikana. Mahis-tukea voidaan myöntää uudelle projektille tai hyvin perustellulle jatkoprojektille. Saman ryhmän jatkoprojektille voi saada rahoitusta yhden kerran. Hakulomakkeen täyttöohjeistuksen löydät alta. Ohjeistuksen word-versioon voit kirjata kaikki tekstit valmiiksi ja kopioida ne sitten varsinaiselle hakulomakkeelle.

Tuenhaun sääntöihin kannattaa tutustua huolella ennen hakulomakkeen täyttämistä. Tukipäätökset tehdään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä, ja tuet maksetaan kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Mahis-ohjaaja on vastuussa tuen käytöstä. Hän raportoi ryhmän toiminnasta ja rahojen käytöstä raportointilomakkeella. Raportti lähetetään sekä sähköisenä että tulostettuna ja allekirjoitettuna kuittien sekä muiden liitteiden kera Nuorten Akatemiaan. Keväällä myönnetyt tuet raportoidaan 31.12. mennessä ja syksyllä myönnetyt tuet 30.6. mennessä. Raportointilomakkeen täyttöohjeistuksen löydät alta. Ohjeistuksen word-versioon voit kirjata kaikki tekstit valmiiksi ja kopioida ne sitten varsinaiselle raportointilomakkeelle.

Mahdolliset yli jääneet tai käyttämättömät rahat ohjaaja palauttaa välittömästi tilille FI87 8146 9710 1644 34 ja laittaa oman nimensä viitteeksi. Alle 10 euron summaa ei tarvitse palauttaa. Peruuntuneesta hankkeesta lähetetään lyhyt selvitys, jonka liitteenä on kuitti takaisinmaksusta. Raportoimatta jättäneiltä ohjaajilta peritään myönnetty tukisumma takaisin kokonaisuudessaan.

Sähköisen haku- ja raportointilomakkeen lisäksi Nuorten Akatemiaan lähetetään lomakkeet myös tulostettuna ja allekirjoitettuna.
Lähetysosoite:
Nuorten Akatemia / Mahis
Toinen Linja 17, 3. krs
00530 Helsinki

Hakulomake ja täyttöohjeet (word)

Hakulomake ja  täyttöohjeet (pdf)

Raportointilomake ja täyttöohjeet (word)

Raportointilomake ja täyttöohjeet (pdf) 


Tuenjaon säännöt

Lisätiedot: saara.kallio-kokko[at]nuortenakatemia.fi, p. 050 5905 123