Tukea viestinnällisiin projekteihin

Viestintäkonserni Nordic Morning on Mahiksessa mukana tukemassa nuorten viestinnällisiä projekteja. 

Haluavatko ryhmäsi nuoret vaikuttaa lähiympäristöönsä? Kiinnostaako nuoria nettisivujen tai vaikkapa nettiradion tekeminen? Toimisiko video työvälineenä tapahtumanne markkinoinnissa?

Viestintätaidoista on nuorille monenlaista hyötyä mm. tulevaisuuden työnhaussa. Nyt teillä on oiva tilaisuus hakea maksimissaan 1000 euron suuruista Mahis-tukea nuorten ideoimiin ja toteuttamiin viestinnällisiin projekteihin. Osalle projekteista on mahdollista saada myös Nordic Morningin viestinnän ammattilaisten ohjausta, esimerkiksi video- tai lehtityöpajan muodossa. Ohjausta saavista projekteista tehdään päätökset hakupäätösten yhteydessä.

Viestinnällisissä projekteissa tuenhaun kriteerit ovat samat kuin perinteisissä Mahis-projekteissa – tosin varsinaisen toiminnan tulee olla viestinnällistä. Koulutuksen käynyt Mahis-ohjaaja voi hakea Nordic Morningin myöntämää tukea joko täysin viestinnälliseen projektiin tai projektille, jossa viestintä muodostaa merkittävän osan projektin toteutuksesta.

Hae Mahis-tukea!

Keväällä 2015 myönnetty tuki tulee raportoida 31.12.2015 mennessä.

Syksyllä 2015 myönnetty tuki tulee raportoida 30.6.2016 mennessä.

Keväällä 2016 myönnetty tuki tulee raportoida 31.12.2016 mennessä.

Syksyllä 2016 myönnettävä tuki tulee raportoida 30.6.2017 mennessä.

 

Mahis-ryhmä vieraili viestintätoimisto Citatissa

Jyväskyläläisten Mahis-nuorten ryhmä sai toukokuussa viestinnän ammattilaisten apua video-projektilleen vieraillessaan viestintäkonserni Nordic Morningin tytäryhtiössä Citatissa. Vierailun aikana nuoret pääsivät mm. editoimaan omaa dokumenttiaan. Katso video poikien vierailusta.

Katso myös video Nordic Morningin toimitusjohtajan Timo Lepistön mietteistä Mahis-yhteistyötä kohtaan.

 

Lisätiedot: saara.kallio-kokko[at]nuortenakatemia.fi, p. 050 5905 123