Mahis-koulutus

Mahis-koulutuksessa nuorten parissa toimiva aikuinen saa vinkkejä ja konkreettisia työkaluja haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaamiseen. Koulutuksen käynyt ohjaaja voi hakea jopa 600 euron Mahis-tukea nuorten ryhmän suunnitteleman projektin toimintakuluihin.  

Mahis-koulutuksen kesto on kaksi päivää ja sen aikana perehdytään käytännön harjoitusten ja keskustelujen kautta vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa toimimiseen sekä nuorten innostamiseen vapaa-ajan toiminnan suunnitteluun.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

- osallistavat ohjausmenetelmät
- projektin vaiheet ja niiden käytännöntoteutus
- vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen ja hyvän suhteen luominen
- nuorten omat projektit ja ohjaajan rooli
- omat asenteet ja niiden merkitys nuoren kanssa toimimisessa
- millainen on hyvä ohjaaja
- omasta jaksamisesta huolehtiminen

 

Mahis-koulutukset järjestetään tilauskoulutuksina.

Tulevat Mahis-koulutukset