Materiaaleja

Ohjaajan kansio -koulutusmateriaali
Kansio on 170-sivuinen materiaalipaketti, joka sisältää ideoita, harjoituksia ja tietoa nuorten ryhmien kanssa toimimiseen. Materiaalia käytetään Mahis-koulutuksissa.

Ohjaajan kansion voit tilata hintaan 35 € (+ postituskulut) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen katerina.hodna[at]nuortenakatemia.fi
 

Meidän oma homma -projektin työkirja
Nuorten ryhmälle tarkoitettu opas sisältää ohjeita projektin tekemiseen ja tehtäväehdotuksia. Työkirjasta löytyy myös tilaa ryhmän omille muistoille.

Nettiopas nuorten kanssa toimiville aikuisille
Opas nettisivustoista, jotka tukevat nuorten sosiaalisuutta ja luovuutta sekä ohjeita, miten aikuinen voi viettää aikaa, viihtyä ja harrastaa netissä yhdessä nuorten kanssa.

Nuori tekee, ohjaaja tukee - Opas asuntolaohjaajalle
Opas sisältää hyviä käytäntöjä ja kokemuksia siitä, kuinka nuoria voi auttaa sekä kannustaa tekemään itse ja toimimaan aktiivisesti asuntolassa. Materiaalista saa tukea niin asuntolaohjaajan roolin hahmottamiseen, asuntolan vuoden suunnitteluun, turvallisen ryhmän rakentamiseen kuin nuorten oman toiminnan tukemiseenkin.

Nuorten oman toiminnan kehittämisen malli toisen asteen ammatillisten oppilaitosten asuntoloihin 
Materiaali on tehty tueksi siihen, miten asuntolatoimintaa voisi kehittää nuorten tarpeista lähtien samalla innostaen nuoria toimintaan. Nuorten aidot tarpeet sekä opiskelijoiden, asuntolan työntekijöiden ja johdon yhteistyö ovat keskiössä mallissa, joka on kehitetty ESR-tuella Amikset asuntoloiden kehittäjinä -hankkeessa.

Projektiopas nuorten kanssa toimiville aikuisille
Tukea ja ideoita projektiryhmää vetävälle aikuiselle. Projektiopas ja edellä mainittu projektin työkirja sopivat käytettäviksi rinnakkain, sillä ne täydentävät mukavasti toisiaan.

Päihteet puheeksi harrastustoiminnassa ja koulussa
Tukea nuorten parissa toimivalle aikuiselle päihdekeskusteluun nuorten kanssa. Materiaalin ideat painottuvat päihteiden käytön ehkäisyyn ja päihdepelisääntöjen tekemiseen, mutta mukana on myös pohdintaa päihteiden käyttöön puuttumisesta.

Opas nuorten kanssa ideointiin
Materiaali nuorten oman ideoinnin tueksi. Oppaasta löytyy reunaehdot ideapajatoiminnalle sekä esimerkkejä jo toteutetuista ideapajoista.