Taloudellinen tuki nuorten projekteille

Voitte halutessanne kohdentaa yrityksenne taloudellisen tuen tietyn teeman mukaisiin nuorten projekteihin.  

Haluaisiko teidän yrityksenne tukea esimerkiksi nuorten hyvinvointiin, viestintään, taiteisiin tai liikuntaan liittyviä projekteja? Hoidamme puolestanne kaikki nuorten projektien hallinnointiin liittyvät tehtävät, kuten tuen markkinoinnin, tuettavien projektien valinnan sekä raportoinnin. Tuotamme käyttöönne aineistoa, jota voitte hyödyntää yrityksenne viestinnässä.

Jos yrityksesi haluaa olla mukana tukemassa nuoria, ota yhteyttä:
kehittämispäällikkö Saara Kallio-Kokko,
saara.kallio-kokko[at]nuortenakatemia.fi, p. 050 5905 123.